O świnkach

Obecnie mamy 6 mikroświnek – 2 chłopców i 4 dziewczynki. To międzynarodowe towarzystwo – złożone z jednej Polki, trzech Niemców i dwóch Czechów. Zapraszamy do bliższego poznania: